Dale

Draganco Volceski


 

    ×  За себе            ×  Коментари            ×  Контакт           ×  Facebook             ×  Youtube 


 

          (07.11.2010)       Еве нешто од септември-2010 „Бандини-Бродска работа“ онака атер Пуле - Влатко Митрески (позз до тебе брат, јо јо )   

 

          (07.11.2010)      Па ...толку од мене на webs.com за повеќе информации контактирајте ме или посетете ги профилите на facebook (fan page , приватен профил). Нешто што следува е „Тивка ноќ. Сега за сега за вас достапна е само музиката, неа можете да ја најдете на  fan page


КОМЕНТИРАЈ!